Kebohongan-kebohongan ahmadiyahIklan Single (Bawah Judul)

 Perhatikan tulisan dari Ahmadiyah berikut!:

"Akhirnya;
bagi mereka yang masih ada keragu-raguan tentang kebenaran Imam Mirza Ghulam Ahmad sebagai: mujaddid, muhaddas, Imam Mahdi, dan Al-Masih yang dijanjikan, dapat melaksanakan salat istkharah, sebagaimana Imam Mirza Ghulam Ahmad, memohon petunjuk secara tulus kepada Allah SWT. apakah beliau itu orang palsu atau bukan. Insya Allah, Allah SWT. akan memberi petunjuk." (sumber: Benarkah Ahmadiyah Sesat, hal.47; penerbit: Darul Kutubil Islamiyah)

---------------------------------------------------------------------------------------
Perlu diketahui, bahwa antara Imam Mahdi dengan Al-Masih yang dijanjikan adalah BERBEDA dari segi asal-usul dan masa. Imam Mahdi muncul SEBELUM Dajjal terbesar muncul, sedang Al-Masih yang dijanjikan muncul SETELAH Dajjal terbesar muncul. (untuk bukti lihat hadits berikut):
---------------------------------------------------------------------------------------

Tentang IMAM MAHDI

Yang dimaksud Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah salah seorang Khulafa'Rasyidin sekaligus Imam yang mendapat petunjuk Allah (Al A'immah Al Mahdiyyin).
Sedang munculnya Al Mahdi adalah sebelum Dajjal dan Sebelum Isa ibnu Maryam, hal ini berdasar hadits berikut:

Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan, bahwa perawi berkata: "Saya pernah mendengar Ali mengatakan, sabda Rasulullah s.a.w.:

"Kalaupun umur dunia ini tinggal satu hari lagi, namun Allah tetap akan membangkitkan seorang laki-laki "dari kami", yang memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezhaliman."

Ke-1: tentang asal-usul Imam Mahdi!

Sabda Rasulullah s.a.w.:
"Al Mahdi dari (keturunan) kami, ahlu bait, Allah membuatnya saleh dalam satu malam." (HR. Imam Ahmad)

Dari Ummi Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Al Mahdi itu dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah." (HR. Abu Daud)

Ke-2: tentang masa kedatangan Imam Mahdi!

Dari Abdullah. Sekali waktu kami berada disisi Rasulullah s.a.w., tiba-tiba berlinanglah air mata beliau dan pucat roman mukanya. Aku (Abdullah) berkata: "Tidak berkesudahan kami melihat diwajah "anda" sesuatu yang tidak kami sukai."Rasulullah menjawab:

"Sesungguhnya kami adalah keluarga yang dipilih oleh Allah untuk akhirat, sehingga datanglah suatu kaum dai arah timur. Mereka membawa bendera-bendera  hitam lalu meminta roti, tetapi masyarakat tidak memberinya. Oleh karena itu, mereka memerangi (masyarakat itu) sampai menang dan diberi apa yang mereka minta.
Namun ternyata mereka (penyerang itu sudah) tidak (mau) menerimanya. sehingga mereka (masyarakat) serahkan dunia ini kepada "seorang lelaki dari keluargaku", lalu lelaki itu memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezhaliman. Maka barangsiapa diantara kamu mengalami zaman itu, hendaklah dia datang kepada kaum (masyarakat) itu, walaupun harus merangkak diatas salju. (HR. Ibnu Abbas)

Ibnu Katsir berkata:
Berdasar hadits diatas, memuat isyarat kepada Bani Abbas, juga terdapat petunjuk bahwa munculnya Al Mahdi adalah setelah runtuhnya Daulah Bani Abbas. Al Mahdi termasuk ahlul bait  dari keturunan Fatimah binti Rasulullah, yakni dari anak cucu Al Hasan atau Al Husein.


Tetang AL-MASIH

Ke-1: tentang asal-usul Al Masih (yang dijanjikan) adalah dia itu Isa ibnu Maryam!

"Al Masih Isa bin Maryam sudah hampir turun sebagai hakim yang adil, pemimpin yang baik. Dia akan membunuh babi, dan menghancurkan salib, dan dakwah pada saat itu hanya satu".

(Hadits di takhrij oleh Imam Ahmad, Syekh al Bani mengatakan: sanad hadits Hasan).

Ke-2: tentang Ciri-ciri Al Masih yang dijanjikan!

Sabda Nabi s.a.w.:
"Tidak ada antaraku dengannya (Isa) seorang nabi, dan sesungguhnya dia
akan turun. Jika kalian melihatnya maka percayailah, seorang laki-laki yang
kulitnya antara merah dan putih, pertengahan antara kedua warna tersebut, seakan-akan kepalanya basah sekalipun tidak dikenai air.
Maka dia memerangi manusia demi islam, dia menghancurkan salib,
menbunuh babi, membebaskan pajak, dan Allah menghancurkan pada
zamannya itu semua agama kecuali Islam. Dia (Allah pada zaman itu)
membinasakan si pembohong (Dajjal) (sehingga akhirnya penduduk di muka
bumi ini merasa aman, sampai unta hitam bersusuhan dengan unta, singa
dengan sapi, serigala dengan kambing, anak kecil bermain dengan ular tapi
tidak membahayakannya.)
Nabi Isa a.s. menetap di bumi selama 40 tahun sebagai pemimpin yang adil
dan penengah yang jujur, kemudian dia wafat, maka orang-orang beriman
menshalatkannya."

(Hadits ditakhrif oleh: Abu Daud, dll; Syekh al Bani menyatakan: sanad hadits shahih).

Kesimpulan!
Apakah Mirza Ghulam Ahmad (bila mengaku Imam Mahdi juga Al Masih yang dijanjikan) asal -usul serta ciri-ciri dirinya sama dengan apa yang Rasulullah kabarkan ?
Telah jelaslah, bahwa apa yang Mirza Ghulam Ahmad telah katakan yaitu sebagai: mujaddid, muhaddas, Imam Mahdi, dan Al-Masih yang dijanjikan; adalah menyimpang, berdasar hadits-hadits diatas.
Mirza Ghulam Ahmad tidak mempercayai bahwa Isa ibnu Maryam akan turun. Karena hadits yang menyatakan Isa ibnu Maryam akan turun derajatnya SHOHIH, Mirza Ghulam Ahmad adalah telah kufur terhadap sabda Rasulullah s.a.w.!

 

Iklan Single (Bawah Artikel)


Artikel "Kebohongan-kebohongan ahmadiyah" Di Posting oleh: Spesialis Wasir dari Blog Pusat pengobatan herbal ampuh, dalam kategori . Melalui permalink http://www.herbaldenature.info/2011/10/kebohongan-kebohongan-ahmadiyah.html. Rating: 1010 Voting: 2013, Tanggal Kamis, 20 Oktober 2011, pukul 22.30. Anda dapat melihat tulisan menarik yang lainnya di bawah ini :

Tinggalkan Komentar :

 

Post Pilihan

Post Pilihan 2

Post Pilihan 3